Regulamin

Regulamin przewozów

1. Z przewozu może korzystać każdy, kto posiada dokumenty uprawniające do przekraczania granicy.

2. Bilet można wykupić w jedną lub obie strony o określonym terminie powrotu. Jest on imienny i nie można go przekazywać innej osobie

3. Wyjazd lub powrót nie potwierdzony przez pasażera w przeddzień ustalonego terminu (do godziny 14:00) jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń.

4. W pojazdach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

5. W przypadku odbierania osób z adresu za granicą godzina powrotu ustalana jest telefonicznie w dniu lub przeddzień wyjazdu.

6. Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika czyli przewóz osób nie istnieje regularny i stały rozkład jazdy. Rozkład jazdy ustalany jest na bieżąco na podstawie rezerwacji dokonywanych telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej

7. Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom.

8. Przedmioty pozostawione przez pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub innych okolicznościach nie są objęte odpowiedzialnością przewoźnika.

9. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania lub pozostawić pasażera na trasie w przypadku gdy pasażer:

a) jest w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,

b) zachowuje się w sposób uciążliwy dla pasażerów lub mogący zagrażać bezpieczeństwu, punktualności lub ciągłości przewozu

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.